หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

 

013 อนุบาล1-3

1.  213 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 2.  240 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก
3.  241 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 4.  242 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก
5.  243 เดินตัวหนอน ปฐมวัย 6.  244 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก
7.  245 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย 8.  246 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก
9.  247 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 10. 248 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก
11.  249 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย

 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.