หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

 

006 ศิลปะ

1.  099 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 2.  100 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
3.  101 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 4.  102 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
5.  106 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 6.  109 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3
7.  222 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 8.  116 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6
9.  117 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 10.  238 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6
11.  239 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 12.  236 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6
13.  237 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6

 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.