หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::web

ผลการแข่งขัน
งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

 

009 ภาษาต่างประเทศ

1.  081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 2.  082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3
3.  083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 4.  078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
5.  079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 6.  080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6
7.  087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น 8.  084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6
9.  085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 10.  086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6

 

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.