หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

หมวดหมู่ : อนุบาล1-3

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 213 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 6 ชั้น 2,3 ห้อง 622-624 , 631-633 5 มิ.ย. 2562 08.30-10.30
-
2 240 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
3 241 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 2 ห้อง ห้องสมุด 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
4 242 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกประถม) 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
5 243 เดินตัวหนอน ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกประถม) 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
6 244 เริงเล่นเต้น Dancer ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคารหอประชุม 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
7 245 เริงเล่นเต้น Dancer ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคารหอประชุม 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
8 246 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
9 247 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น อาคาร 3 ห้อง ห้องประชุม 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
10 248 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกอนุบาล) 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
11 249 ฮูล่าฮูป ประกอบเพลง ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น สนาม (ตึกอนุบาล) 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-


เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.