หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 081 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
2 082 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
3 083 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 131 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
4 078 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 5 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
5 079 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
6 080 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
7 087 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 5 มิ.ย. 2562 08.30-12.00 เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
8 084 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 6 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-
9 085 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 5 มิ.ย. 2562 13.00-16.00 เวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
10 086 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (แผนกมัธยมศึกษาตอนต้น) อาคารอเนกประสงค์ 7 มิ.ย. 2562 08.30-16.00
-


เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.