หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 7
2 ศิลปะ 13
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15
4 ภาษาต่างประเทศ 10
5 อนุบาล1-3 11
6 หุ่นยนต์ 3
7 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา 10
8 โครงงาน 25

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.