หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ศิลปะ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 099 52.000 วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 100 53.000 วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 101 54.000 วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 102 55.000 วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 106 56.000 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 109 57.000 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 222 58.000 ร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
8 116 63.000 การประกวดรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 117 64.000 การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
10 238 66.000 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
11 239 67.000 ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
12 236 68.000 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
13 237 69.000 นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.