หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 059 75.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 060 76.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 061 77.000 การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 063 78.000 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 064 79.000 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 065 80.000 การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 066 81.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
8 067 82.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 068 83.000 การประกวดงานประดิษฐ์ร้อยมาลัย ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
10 069 84.000 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
11 070 85.000 การประกวดงานประดิษฐ์จากใบตอง ม.1-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
12 072 87.000 จัดสวนถาดแห้ง ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
13 075 89.000 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
14 076 90.000 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
15 077 91.000 ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.