หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม บัตรรวม
1 081 65.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
2 082 66.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
3 083 67.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
4 078 68.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
5 079 69.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
6 080 70.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
7 087 71.000 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
8 084 72.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
9 085 73.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  
10 086 74.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน[3]  

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.