หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 002 1.000 กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 61
2 003 2.000 กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 38
3 004 3.000 กล่าวสุนทรพจน์ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 20
4 005 4.000 คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 87
5 006 5.000 คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 87
6 007 6.000 คัดลายมือภาษาไทย ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 44
7 008 7.000 คัดลายมือภาษาไทย ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 23

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.