หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : โครงงาน

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 204 0.920 โครงงานปฐมวัย ปฐมวัย ทีม 3 คน/ครู 2 คน 29
2 183 0.930 โครงงานภาษาไทย ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 26
3 184 0.940 โครงงานภาษาไทย ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
4 185 0.950 โครงงานภาษาไทย ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
5 192 0.960 โครงงานคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 37
6 193 0.970 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 31
7 194 0.980 โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
8 189 0.990 โครงงานวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 41
9 190 1.000 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 30
10 191 1.010 โครงงานวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
11 186 2.000 โครงงานสังคมศึกษา ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 29
12 187 3.000 โครงงานสังคมศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 31
13 188 4.000 โครงงานสังคมศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 16
14 195 5.000 โครงงานภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 31
15 196 6.000 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 22
16 197 7.000 โครงงานภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
17 198 8.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 24
18 199 9.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 17
19 200 10.000 โครงงานการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
20 201 11.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 28
21 202 12.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 18
22 203 13.000 โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12
23 231 14.000 โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 14
24 232 15.000 โครงงานศิลปะ ม.1-ม.3 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 13
25 233 16.000 โครงงานศิลปะ ม.4-ม.6 ทีม 3 คน/ครู 2 คน 12

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.