หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 081 65.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 31
2 082 66.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 25
3 083 67.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 12
4 078 68.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 66
5 079 69.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 2 คน 41
6 080 70.000 กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 2 คน 20
7 087 71.000 การแสดงละครภาษาจีน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 10 คน/ครู 4 คน 6
8 084 72.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ป.4-ป.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 7
9 085 73.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 6
10 086 74.000 การแสดงละครภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 ทีม 10 คน/ครู 4 คน 8

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.