หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 410 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ 1 10 2
2 413 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าเหมือดสุขสำราญ 1 1 0
3 411 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านผาหมี 1 2 1
4 412 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยน้ำริน 1 3 2
5 406 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ 7 30 10
รวม 11 46 15
61

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.