หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 032 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร) 16 55 36
2 169 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดป่ายาง) 4 25 12
รวม 20 80 48
128

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.