หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 063 โรงเรียนต้นแก้วผดุงพิทยาลัย 14 38 18
2 065 โรงเรียนบ้านศาลา 24 75 45
3 064 โรงเรียนบ้านแม่งอนขี้เหล็ก 9 40 9
4 066 โรงเรียนแม่อายวิทยาคม 19 79 29
รวม 66 232 101
333

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.