หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 223 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครเชียงใหม่ 4 16 8
2 053 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย 18 56 29
3 054 โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน 3 14 4
4 270 โรงเรียนเทศบาลวัดกู่คำ 1 1 1
5 057 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย 11 30 13
6 271 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง 1 3 2
7 058 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง 2 2 0
8 059 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปิงเมือง 8 20 11
9 060 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีสุพรรณ 4 8 4
10 272 โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกอง 1 2 2
11 056 โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม 4 8 5
12 269 โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน 2 2 2
รวม 59 162 81
243

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.