หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 068 โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 17 63 42
2 379 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม 8 23 15
3 380 โรงเรียนเทศบาล 4 รัตนวิทยานุสรณ์ 6 23 14
4 067 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย 8 16 14
รวม 39 125 85
210

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.