หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ จังหวัดตาก

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 302 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
2 305 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมอเกอไทย 0 0 0
3 303 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านยะพอ 0 0 0
4 306 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวาเล่ย์เหนือ 0 0 0
5 304 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ออกฮู 0 0 0
6 301 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ 0 0 0
รวม 0 0 0
0

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.