หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 078 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 9 23 10
2 079 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 4 7 7
3 077 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 3 7 6
4 083 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1 1 1
5 084 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 11 21 9
6 295 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 2 2 4
7 081 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 2 4 2
8 080 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 5 11 7
รวม 37 76 46
122

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.