หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 087 โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านชุมแสง) 9 23 18
2 337 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองระนง) 1 3 2
3 235 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 3 3 5
รวม 13 29 25
54

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.