หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 225 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก 4 7 5
2 231 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม 8 19 14
3 229 โรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม 16 38 27
รวม 28 64 46
110

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.