หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 102 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครพิษณุโลก 0 0 0
2 180 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดคูหาสวรรค์) 0 0 0
3 187 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดท่ามะปราง) 5 13 5
4 188 โรงเรียนเทศบาล 4 (ชุมชนวัดธรรมจักร) 3 9 3
5 181 โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดพันปี) 10 15 10
รวม 18 37 18
55

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.