หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 106 โรงเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก 7 16 11
2 290 โรงเรียนอนุบาลบ้านศรีมงคล 2 12 4
3 103 โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมงคล 21 49 28
4 104 โรงเรียนเทศบาลบ้านสักงอย 2 6 4
5 105 โรงเรียนเทศบาลวัดประชุมคงคาราม 1 1 0
รวม 33 84 47
131

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.