หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 020 โรงเรียนสาธิตเทศบาลบ้านเชตวัน 25 63 38
2 015 โรงเรียนเทศบาลวัดชัยมงคล 4 17 5
3 016 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ 7 27 15
4 017 โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง 7 28 16
5 018 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง 16 57 29
รวม 59 192 103
295

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.