หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลร้องกวาง จังหวัดแพร่

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 240 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องกวาง 0 0 0
2 241 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร้องเข็ม 0 0 0
3 242 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลร้องกวาง 0 0 0
4 239 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลร้องกวาง 4 9 6
รวม 4 9 6
15

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.