หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 108 โรงเรียนร่มฉัตรวิทยา (เทศบาล2) 0 0 0
2 218 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลแม่ลาน้อย 0 0 0
3 107 โรงเรียนไท่จง (เทศบาล 3) 1 7 4
รวม 1 7 4
11

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.