หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 404 ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบ่อแฮ้ว 0 0 0
2 363 ศุูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว(บ้านน้ำโท้ง) 0 0 0
3 405 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทับหมาก​ 1 1 0
4 362 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว 5 18 6
รวม 6 19 6
25

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.