หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 203 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน 3 15 8
2 130 โรงเรียนเทศบาลจามเทวี 4 6 5
3 178 โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ 13 39 18
4 202 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหน่อม 8 18 8
5 131 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง 7 27 8
รวม 35 105 47
152

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.