หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 394 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านใหม่ชัยมงคล 1 3 2
2 393 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดม่อนศรีสมบุรณาราม 1 2 2
รวม 2 5 4
9

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.