หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 382 โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองสวรรคโลก 27 62 32
2 140 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม 5 13 4
3 141 โรงเรียนเทศบาลวัดสวัสติการาม 1 1 0
4 142 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ 25 80 42
5 139 โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก 7 14 13
6 138 โรงเรียนเทศบาลแป้นจันทร์กระจ่าง 7 17 6
รวม 72 187 97
284

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.