หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 152 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ 25 50 46
2 154 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ 6 12 3
3 155 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด 9 18 8
4 157 โรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา 1 3 1
5 156 โรงเรียนเทศบาลวัดไผ่ล้อม 2 2 1
รวม 43 85 59
144

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.