หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 162 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองอุทัยธานี 0 0 0
2 158 โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดมณีสถิตกปิฏฐาราม 0 0 0
3 361 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากกะบาด 0 0 0
4 159 โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมโศภิต 0 0 0
5 160 โรงเรียนเทศบาลวัดหลวงราชาวาส 0 0 0
6 161 โรงเรียนเทศบาลวัดอมฤตวารี 0 0 0
รวม 0 0 0
0

เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
สำนักการศึกษา (หน่วยศึกษานิเทศก์) เลขที่ 59 ถนนอุตรกิจ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000
โทรศัพท์ 053 711 333 ต่อ 125
Copyright © 2012-2014 All right reserved.