การลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
ประชาสัมพันธ์แจ้งครูที่ต้องการลงทะเบียนแข่งขันสื่อนวัตกรรม
ทางการศึกษา  สามารถดูรายละเอียดวิธีการสมัครได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้
วิธีการการลงทะเบียน ประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา.pdf 
วันพุธ ที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 20:09 น.