ภาพบรรยากาศพิธีเปิด
วันศุกร์ ที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 09:21 น.