สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 65 ทองแดง 39 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1. เด็กหญิงชนากานต์  สินย่าง
 
1. นางสาวมัสยา  อวดดี