สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 44 เข้าร่วม 55 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง 1. เด็กชายพร้อมพงษ์  เพ็ชรสีม่วง
 
1. นางวิวาห์พร  แก้วบุญเรือง