สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ป.4-ป.6 82 ทอง 8 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 1. เด็กหญิง จุฬาลักษณ์  เชอหมื่อ
 
1. นายอัจฉริยดนย์  กันทะยศ
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นรสิงห์
2. เด็กชายพิตรพิบูล  พงษ์มณี
 
1. นางสาวชรินรัตน์  สร้อยแก้ว
2. นางอัญชริการ์  จิตทาน
 
3 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ไม่กำหนดช่วงชั้น 63.33 ทองแดง 14 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ 1. นางอัญชริการ์  จิตทาน