สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงราย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 70 เงิน 11 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง 1. เด็กชายณัฐภัทร  วงค์เทพ
2. เด็กหญิงเนตรนภา  โชคดี
 
1. นางสาวนุชจรี  พรหมมาลัย
2. นางบัวรื่น  นิสสัย
 
2 อนุบาล1-3 เดินตัวหนอน ศูนย์เด็กเล็ก 67.35 ทองแดง 6 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงกัณฐาภรณ์  ดวงปิก
2. เด็กชายชิดพงษ์  ปินคำ
3. เด็กชายดนัยพฤทธิ์  มหาวุฒิ
4. เด็กชายธกูน  เรือนกุล
5. เด็กหญิงปุณยภา  สามแก้ว
6. เด็กหญิงวรัญญา  สาตะวัฑฒก์
7. เด็กชายวรินทร์  อัมพะเศวต
8. เด็กชายอัครพล  โกรัมย์
9. เด็กหญิงเบญจมาศ  กันทะปัน
10. เด็กหญิงเมลดา  ชุ่มเจริญ
 
1. นางสาวนุชจรี  พรหมมาลัย
2. นางบัวรื่น  นิสสัย
3. นางสาวพนัชกร  สาราจันทร์
4. นางสถาพร  มหาวุฒิ
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 75 เงิน 5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หลวง 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ติปิน
2. เด็กชายธีราทร  ศรีพรรณ์
3. เด็กชายวชิรวิทย์  มุณีคำ
 
1. นางสาวนุชจรี  พรหมมาลัย
2. นางบัวรื่น  นิสสัย