สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 1. เด็กชายอดิศวร  ปัญญา
2. เด็กหญิงอัมพาพันธุ์  อภิวัฒนังสิริ
 
1. นางจีระนันท์  ไชยมา
2. นางเบญจมาส  เมืองวงศ์
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  สุภา
2. เด็กชายสรวิชญ์  ขินแก่้ว
 
1. นางสาวจันทร์ฉาย  เบ็ญจกรรณ์
2. นางจันทร์นวน  ธีรตระกูล
 
3 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนอนุบาลตำบลทุ่งสะโตก 1. เด็กชายก้องภพ  บุญยืน
2. เด็กหญิงจันทร์ฉาย  วีทุน
3. เด็กชายฉันทพัฒน์  กล้ามาก
 
1. นางสาวชิชญาส์  ติ๊บโครต
2. นายณัฐดนัย  เป็งอ้าย