สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 50 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายศุภวัทน์  ไพศาลภูมิเศรษฐ์
 
1. นางสาวธัญวรัตม์  พงษ์พิชัย
 
2 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ปฐมวัย 67 ทองแดง 29 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กชายธนพัฒน์  มหาวัน
2. เด็กหญิงปิยธิดา  พูลสุข
3. เด็กชายรัชชานนท์  มีกาศ
 
1. นางเงินเจียง  ธรรมศร