สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย คัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 60 โรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) 1. เด็กหญิงกัญญานิจ  จิตรใจ
 
1. นางสาวปริญนันท์  ช่างเหลา