สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ จังหวัดตาก

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 77 เงิน 73 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านมอเกอร์ 1. เด็กชายปกรณ์  เฉลิมคล่องกิจ
2. เด็กหญิงปวีณา  ปฏิวรรณศรี
 
1. นางสาวฐมณกาญจณ์  ไชยยศ
2. นางสาวสุวดี  คลังสิน