สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู