สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านคลอง จังหวัดพิษณุโลก

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู