สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 1. เด็กชายณัฏฐชัย  นันเชียงเครือ
2. เด็กหญิงวรัชยา  เบ้าสอน
 
1. นางจำเนียร  ทองดี
2. นางวัชราภรณ์  ต่ายเมือง
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 64 ทองแดง 88 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 1. เด็กชายคริสเตียน  ฟรานซิส สโลน
2. เด็กหญิงพิมลภัทร  สอนเถื่อน
 
1. นางจำเนียร  ทองดี
2. นางวัชราภรณ์  ต่ายเมือง