สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย 63.333 ทองแดง 64 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 1. เด็กชายพิชานุกรณ์  แถสูงเนิน
2. เด็กหญิงศุภาพิชย์  อินทิราช
 
1. นางสาวจิดาภา  อนุขุน
2. นางวิไลภรณ์  ทองหมื่น
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 86 ทอง 10 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าแมต 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ราชวังใน
2. เด็กชายพิชานุกรณ์  แถสูงเนิน
 
1. นางจีรนันท์  เทียนขาว
2. นางสาวณัฐณิชา  บัวระกูล