สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลแม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จังหวัดแพร่

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ศูนย์เด็กเล็ก 60 ทองแดง 17 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  เทียนทอง
2. เด็กชายธนพัฒน์   บุญมาก
 
1. นางพรทิพย์  แก้วน้อย
2. นางอำไพ  อินต๊ะนอน
 
2 อนุบาล1-3 การต่อตัวต่อเสริมทักษะ ศูนย์เด็กเล็ก 59 ชมเชย 20 โรงเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จั๊วะ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  แสงอาวุธ
2. เด็กชายธนทัต  งามเขียว
3. เด็กชายปุณณภัทร  ขัดสายะ
 
1. นางภิญญาพัชญ์  ถุงพลอย
2. นางสาวรุ่งทิพย์  จักรแก้ว