สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
เทศบาลตำบลบ้านธิ จังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 86 ทอง 17 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  มาทอง
2. เด็กหญิงวรัทยา  สายเครื่อง
 
1. นายกิตติพงษ์  พุดเกิด
2. นายจตุพล  บนแท่นทิพย์
 
2 อนุบาล1-3 เกมส์ทายซิเสียงอะไรเอ่ย? ปฐมวัย 80 ทอง 55 โรงเรียนเทศบาลตำบลบ้านธิ 1. เด็กหญิงนรภัทรพิมน  ศรีไม้
2. เด็กชายรชฏ  หนักแน่น
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิพวัลย์  หันพนัส
2. นางสาวทิวาพร  ขันพนัส