ผลการแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เขมะราษฎร์รังสฤษฏ์) เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง จังหวัดแพร่ 85.67 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาล 1 ศรีเกิด เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคาราม เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลเด่นชัย จังหวัดแพร่ 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนเทศบาลแม่เมาะ เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 76.67 เงิน 5  
6 โรงเรียนเทศบาลหัวดง(ป.ฟักอังกูร) เทศบาลตำบลหัวดง จังหวัดอุตรดิตถ์ 76.333 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 76 เงิน 7  
8 โรงเรียนอนุบาลหนองป่าครั่ง 2 เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 74.67 เงิน 8  
9 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 74.667 เงิน 9  
10 โรงเรียนเทศบาลวัดพวกช้าง เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 74.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง เทศบาลเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 72.67 เงิน 11  
12 โรงเรียนเทศบาล 2 (เฉลิมพระเกียรติ) เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 71.67 เงิน 12  
13 โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง เทศบาลเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 71 เงิน 13  
14 โรงเรียนเทศบาลเวียงพางคำ เทศบาลตำบลเวียงพางคำ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงราย 70.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนเทศบาล 4 เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 70.33 เงิน 15  
16 โรงเรียนวัดคลองโป่ง(ธรรมภาณบำรุง) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย 67.333 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 67 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง 65 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) เทศบาลนครลำปาง จังหวัดลำปาง 61.33 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลป่าไผ่ จังหวัดลำพูน 58.67 ชมเชย 20  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน