ผลการแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ศิลปะ ไม่กำหนดช่วงชั้น

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562
ณ เทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเทศบาล 3 ศรีทรายมูล เทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 93.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ เทศบาลเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 47 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 46.67 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 45.67 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนเทศบาล2 วัดดอนมูลชัย เทศบาลเมืองตาก จังหวัดตาก 38.33 เข้าร่วม 6  

หมายเหตุ : จากผลการแข่งขันปรากฏว่ามีผู้ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรให้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศจำนวนเพียง 2 อันดับคือ ชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เท่านั้น นอกจากนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่ามีระดับคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน